LETS 't Gooi

eigen website op; www.letshetgooi.nl

LETS staat voor Local Exchange Trading System, oftewel in prima Nederlands 'Ruilkring'. Een eeuwenoud systeem van mensen die bij elkaar in de buurt wonen en diensten of produkten verruilen in plaats van verkopen. Door met een puntensysteem te werken komt er geen geld bij kijken. Er zijn de laatste jaren in Nederland zo'n 100 lokale ruilkringen ontstaan. Amsterdam was in 1993 de eerste. Ook is er een landelijk platform in oprichting. Als je meer wilt weten over andere LETS-kringen of LETS-zaken dan verwijs ik je naar de website van Stichting Strohalm (www.strohalm.nl/lets) waar je zelfs een heel handboek kunt downloaden! Deze pagina is bedoeld voor de lokale ruilkring LETS 't Gooi.

LETS 't Gooi bestaat sinds 1995 en ruilt in knikkers. Er is een levendige kring van zo'n 100 personen, voornamelijk uit Hilversum die regelmatig met elkaar contact hebben. Soms voor een verhuizing, bakken van een appeltaart, maken van een muurschildering of kledingreparatie, maar ook voor de gezelligheid.

Een LETSysteem is een echte gift aan de wereld. Het biedt een structuur waarin mensen hun tijd en aandacht en hun kwaliteiten en capaciteiten aan anderen kunnen aanbieden. Omdat iedereen mee kan doen, dus ook asielzoekers versterkt het de samenhang in de lokale gemeenschap. Mensen die nieuw zijn komen wonen in de regio, of hun werkkring hebben verlaten, kunnen hun sociale netwerk snel en praktisch uitbreiden. Het LETsysteem bevordert natuurlijk ook hergebruik en reparatie en levert dus ook vriendelijk voor het milieu. Tenslotte geeft LETS je de mogelijkheid meer leuke dingen te doen als je weinig geld te besteden hebt.

Ga eens kijken op

www.letshetgooi.nl