Het Bewaarde Land

creatieve natuurbeleving met kinderen

vrijwilligers gezocht !!

** bezoek ook de officiele website **

De natuur als onderdeel van ons leefmilieu staat onder druk. Er gaat niet alleen veel verloren, maar ook de kwaliteit wordt aangetast. Kinderen worden via de media opgezadeld met milieuproblemen waar ze niets aan kunnen veranderen. Hierdoor wordt de natuur vaak ervaren als iets waar we nog nauwelijks deel aan hebben. In Het Bewaarde Land is de aandacht gericht op hetgeen de natuur ons nog wèl te bieden heeft. En dat is gelukkig nog een heleboel!

Vereniging Natuurbeleving heeft een 3-daags natuurbelevingsprogramma ontwikkeld dat bijdraagt aan de ontwikkeling van respect, zorg en liefde voor de natuur. Gedurende 3 weken, 1 dag per week, brengen de kinderen een bezoek aan het Bewaarde Land. Na de ontvangst door Vrouwtje Fleur worden ze in kleine groepjes (max. 8 leerlingen) door de wachters van Lucht, Aarde, Water, Vuur (en evt. Kleur) begeleid op een ontdekkingstocht in de natuur. Op een speelse en creatieve manier worden kinderen vertrouwd gemaakt met de natuur, zowel op intellectueel, emotioneel als fysiek niveau. Respect voor de natuur en voor elkaar staat in het Bewaarde Land centraal. Tijdens de verschillende werkvormen wordt er veelvuldig beroep gedaan op de zintuigen.

Programma in het kort:


Nadat een school zich voor het project heeft opgegeven, verschijnen Vrouwtje Fleur en een Boodschapper van het Bewaarde Land "onverwacht" in de klas om ze uit te nodigen. Tijdens de uitnodiging maken ze kennis met hun werkboek, het Bewaarde Land-lied en het gebruik van de "praatstok".

De eerste dag staat in het teken van de verkenning. Na een verrassende kennismaking met de wachter volgt de verkenning van het terrein, de planten en de dieren en van zichzelf.

De tweede dag staat de verdieping centraal. Ze doen onder andere relatie-onderzoekjes en lopen het zintuigpad. Dit is een ruim 200 meter lange route door het bos die ze geblindoekt langs een touw moeten volgen.

De derde dag wordt geprobeerd alle opgedane kennis en ervaringen te integreren. Na een verrassende start van de dag leren ze over de samenhang der elementen en gaan ze op zoek naar een "eigen plek"in het terrein. Tenslotte vormen verschillende creatieve verwerkingen het sluitstuk van het programma.

Organisatie & materiaal

Het Bewaarde Land is ontworpen voor basisschoolleerlingen van groepen 5 en 6. Het draait jaarlijks in de perioden april/juni en sept./okt. Een projectronde duurt 3 dagen van 9.00 - 15.15 (1x per week gedurende 3 weken) en kost €17,50 per leerling. De volgende voorbereidingen worden getroffen:
  • Instructiebijeenkomst voor leerkrachten
  • Uitnodiging van de kinderen gebeurt in de klas (bij wijze van "verrassing" inschrijving nog geheim houden!)
  • Begeleiding van de kinderen door projectmedewerkers
  • Leerkracht en assistent (ouder) gehele dag aanwezig;
  • School zorgt zelf voor vervoer
  • Begeleidend materiaal bestaat uit:

    Opgave & meer informatie