Onderwijs-Bovenwijs

In 2001 riep het Ministerie van OCW een Onderwijs-Ontwerpwedstrijd uit. Het gaat niet goed met het onderwijs in Nederland zeiden ze, "We hebben nieuwe ideeen nodig." Het hofnargilde van Stichting Milieubewustzijn toog aan de slag en bracht een schatkist als inzending naar het ministerie. Hoe de hofnar over onderwijs denkt ? Dat leest u hieronder. PS U kunt de schatkist inkijken bij Stichting Milieubewustzijn.

Bron: Het Hofnargilde van Stichting Milieubewustzijn

Dao, Tao, weg, straat, lopen, pad, leer, beginsel, spreken.
Het karakter boven op de schatkist is gevormd door de tekens voor 'beweging', 'been' en 'gezicht', oftewel: een mens die op pad gaat

Geacht Ministerie,

Onderwijs of Bovenwijs ?
Een mens is niet een onbeschreven blad,
maar een rijk gevulde schatkist.
Het boven/onder -wijs dient mensen te begeleiden
om hun schatten te ontdekken én te ontplooien.
Is eigenlijk niet ieder mens een wonderkind?


-- tijdspiraal bovenwijs --

voorjaar 2001
Inzending bovenwijs wint de Onderwijs-Ontwerpwedstrijd. De schatkist vol met ideeën wordt verder uitgewerkt op basis van inspiratie, verwondering, iedere persoon leeft in zijn eigen werkelijkheid, vreugde & orde en duurzame verandering.


september 2001: Inspiratie
Draai de inspiratieschijf.

kind: In een onderzoek met proefscholen wordt de leerlingen zelf gevraagd wat zij zouden willen leren.

ministerie: Het Ministerie van OCW wordt Ministerie van Onderwijs En Inspiratie (Min van OEI), met als beleidsuitgangspunt: 'ieder mens is een wonderkind.' De pleziermeter wordt ingevoerd als beleidsinstrument en er vindt onderzoek plaats naar het verwezenlijken van kinderdromen.

docenten en docentenopleiding: Docenten onderzoeken hun eigen inspiratie en hun eigen leermethoden.

schoolgebouw: Een aantal scholen krijgt subsidie om een Inspiratorium in te richten. Een inspiratorium is een ruimte ontstaan uit verwondering bij docenten en leerlingen, die inspirerend werkt op hun leven en hun leerproces. Gebouwen worden aantrekkelijker gemaakt door veel versieringen met vlaggen, (lach)spiegels, kleuren en geuren. Binnen en buiten worden meer verweven door veel excursies (duivendinsdag, vallende sterrendag, wormenwoensdag).


oktober 2001: Verwondering, de basis van leren
Vouw de harmonica uit en verwonder u over de ruimte buiten en binnen.

kind: Witte wolkendag. Toevalligheden, zoals het weer of ervaringen, zijn essentieël voor het juiste leermoment.

ministerie: Ministerie van OEI richt Inspiratorium op in het eigen gebouw.
Medewerkers van het Ministerie worden verrast door OEI-momenten (bijv. servetten met inspirerende spreuken, verwonderingsplaatjes).

docenten en docentenopleiding: Er wordt ingespeeld op de seizoenen en toevalligheden met het vieren van de Verjaardag van de Eik (boomspeeldag, wortelschieten, met bomen praten, ochtendinspiratie).

schoolgebouw: Energiebewustzijnsinspirerende apparaten worden verzonnen, gebouwd en zelf aangedreven. Binnen en buiten worden meer verweven door mobiele lesplekken.


november 2001: iedere persoon leeft in zijn eigen werkelijkheid
Blader in iemand zijn levensboek

kind: Iedere leerling krijgt een levensboek. Een levensboek is een persoonlijk lesboek, met verwonderings-, ontroerings- en andere persoonlijke elementen. Kinderen geven aanwijzingen wie wat voor lesmateriaal gaat ontwikkelen en leren van andermans verwondering d.m.v. correspondentie met andere scholen.

ministerie: De CITO-toets wordt aanvullend op samenwerkingstoets en vreugdetoets. Er wordt gekeken naar hoe geleerd wordt en of ider mens weet wat het wenst en goed kan. Onderwijsinspecteurs worden geschoold tot inspirateurs.

docenten en docentenopleiding: Docenten begeleiden leerlingen bij hun specifieke leermethodes.

schoolgebouw: Er komt een windroos voor het ontwikkelen van ruimtelijk bewustzijn (waar ligt je huis, Koerdistan etc.). Binnen en buiten worden meer verweven door verre landenkisten (bijv. uit Timbouctou).

december 2001: dynamisch evenwicht tussen vreugde & orde
Ontdek de structuur van de vreugde.

kind: Iedere dag speelt een leerling een bepaalde rol (koning, hofnar, kok of tuinman). Aan het eind van elke lesdag wordt de pleziermeter ingevuld. Het komt voor dat leerlingen niet meer naar huis willen omdat het onderwijs te inspirerend is.

ministerie: Iedere nieuwe ambtenaar bij het Ministerie van OEI krijgt een Hybride-baan, bijvoorbeeld ambtenaar, onderwijzer en boer. De eerste Secretaris~Generaal van Inspiratie wordt aangesteld.

docenten en docentenopleiding: Docenten volgen een opleiding binnen het hofnar-gilde en worden geschoold in praten-met-jezelf-uren: communiceren met gebaren, mimiek, lichaamshouding en ooguitdrukkingen.

schoolgebouw: Binnen en buiten worden meer verweven door tentoonstellingscontainers (in de toekomst aangevoerd per luchtschip) en door werkervaringsweken (scholen fuseren met boerderijen en nijverheidsinstellingen).


2002 en verder: duurzame verandering
Het licht van onderwijsvernieuwing is nu ontstoken.

kind: Ieder mens weet intuïtief het eigen leerproces en krijgt er meer zeggenschap over.

ministerie: Het ministerie van OEI koestert het ontstoken licht.
docenten en docentenopleiding: Het verschil tussen onderwijsgevenden en onderwijsnemenden vervaagd langzaam tot één groep van onderwijsvierders.

schoolgebouw: Scholen worden inspirerende en energiebewuste gebouwen, die flexibele mogelijkheden en binding met de samenleving hebben.