BURGERBUDDY

 

 

Een Burgerbuddy is een burger die een ambtenaar of politicus adopteert voor een half jaar om deze bij te staan in het harde werk voor het land. De burger biedt een luisterend oor, reflecteert op de gang van zaken bij de overheid en inspireert. Omgekeerd blijkt dat burgerbuddy's meer begrip krijgen voor de lastige kanten van werken bij de overheid.
meer weten?

www.burgerbuddy.nl

belangrijke vragen voor een burgerbuddy:

Van wat voor soort iemand zou je graag buddy zijn?

Op welke manier zou je eventueel invulling willen geven aan je rol?

Ben je liever buddy van iemand in Den Haag, of je eigen gemeente?

In welk(e) van deze drie types buddy's herken jij je het meest, en waarom?

1. Coach - je kunt goed luisteren en een klankbord vormen voor politici en ambtenaren die met de lastige kanten van hun werk worstelen

2. Antenne - je bent ervaringsdeskundige, weet wat er speelt in (een deel van) de samenleving en wilt dit graag laten zien

3. Wijsneus - je onderzoekt hoe jouw ambtenaar of politicus werkt en bedenkt goede ideeën om hem of haar te inspireren