ERAYO:
Somali Children Language Contest

inleiding | juryrapport | dank | download bundel

Verhalen en gedichten
van Somalische kinderen van 9-16
uit Leiden e.o.
gebundeld door: Sahro Mohamed
december 2003

ERAYO is Somali voor woorden. Woorden zijn heel belangrijk voor mensen. Mensen gebruiken woorden op veel verschillende manieren. Ze gebruiken woorden om hun gevoelens te laten zien aan andere mensen. Maar ze gebruiken woorden ook tijdens het werk of op school. Met woorden kunnen we elkaar begrijpen. Met woorden kunnen we samenwerken aan een mooie toekomst.

Voor Somalische kinderen in Nederland zijn woorden niet altijd makkelijk. Thuis bij hun ouders zijn de woorden vaak heel verschillend dan op school of in de stad. Hiermee bedoel ik niet alleen het verschil in taal tussen Nederlands en Somali. Hiermee bedoel ik ook de verschillende woorden die gesproken worden, de verschillende manier om met situaties om te gaan. Je kunt je voorstellen dat het voor Somalische kinderen soms best moeilijk is om de goede Nederlandse woorden te vinden.

Op de scholen in Leiden weten ze dit. Daarom waren ze heel blij toen Sahro Mohamed, een Somalische dichteres (een dichter is een kunstenaar van woorden) met een plan kwam. Ze kwam met het plan om een taalwedstrijd te organiseren. Erayo is een taalwedstrijd voor Somalische scholieren uit Leiden en omstreken van negen tot en met zestien jaar. De Somalische kinderen waren heel enthousiast. Ze kennen Sahro goed, want Sahro is een beetje een bekende Somalische onder de Leidse SomaliŽrs. Sahro wint namelijk prijzen en doet het heel goed op de grote school, de universiteit. En ze weten dat Sahro dit doet met behulp van woorden. De Somalische kinderen uit Leiden willen ook graag goed woorden kunnen gebruiken. Dat kun je lezen in dit boekje, de bundeling van de prachtige verhalen en gedichten, Erayo oftewel woorden, geschreven door de Somalische kinderen uit Leiden e.o.

Inleiding door Sahro Mohamed
Het is al weer bijna een jaar geleden dat ik op het idee kwam om een activiteit te organiseren voor Somalische scholieren. Ik wist dat deze activiteit iets met taal, met poëzie, met fantasie en creativiteit zou moeten hebben. Toen ik ongeveer 6 maanden geleden begon met een zoektocht naar een sponsor wist ik nog steeds niet precies hoe en wat, waar of wanneer. Diezelfde week, na een gesprek met Katrien van de Westeringh (Consulent Minderheden, LWO Leiden) bedacht ik dat het een taalwedstrijd zou worden en kreeg ik het aanbod dat mijn project onderdeel kon uitmaken van het Leidse festival Cultuur op Drift. Ik had een sponsor gevonden, mits ik het helemaal zelf zou organiseren. "Dit is fantastisch!", dacht ik. Toch leek het mij ook moeilijk om een project helemaal alleen te organiseren. Gelukkig duurde het niet lang voordat ik daar andere gedachten bij kreeg. Ik had mijn vrienden en kennissen veel eerder over Erayo moeten vertellen. Iedereen wilde graag mee helpen met het een of ander!

Zo is Erayo begonnen. Aanvankelijk ging ik ervan uit dat ongeveer 20 kinderen zouden meedoen met Erayo. Uiteindelijk zijn dat er bijna 40 te geworden! Daarvoor was extra financiële steun nodig en die vond ik wederom, weer na een gesprek met Katrien van de Westeringh, nu als bestuurslid van Stichting de Burchtgroep. Later kwam daar stichting NEDSOM bij, die de kado's van de winnaars wilde sponsoren. Weer anderen wilden graag iets voor de kinderen in de 'prijzendoos' stoppen. En Boris' Wereldgift hielp me met advies wanneer ik er even niet uit kwam.

Toch is het niet alleen maar leuk om zo'n project te organiseren. Dit project heeft mij veel tijd, energie en moeite gekost. Ik had weliswaar 6 maanden de tijd om alles goed en zo professioneel mogelijk te organiseren, maar het viel niet mee om als coördinator te functioneren, zeker omdat ik dat nog nooit gedaan had! Dit project was dus een leerproces voor mij, een proces van persoonlijke groei, van vallen en opstaan, van contacten opbouwen. Ik leerde veel over mijzelf en ook veel over mijn mede Somaliërs in Nederland. De ouders van de deelnemers waren echt fantastisch en behulpzaam. Zij reageerden zeer positief, enthousiast en optimistisch, wat ik enorm waardeerde en mij stimuleerde om vol goede moed door te gaan met Erayo. Ik hoop dat u, als lezer van deze verzameling nog meer geïnspireerd zal raken door de creativiteit en denkbeelden in vormen van Erayo (= woorden), zoals ik dat ben geraakt. Ik heb absoluut geen spijt dat ik er aan begonnen ben, en heb mij met veelplezier ingezet voor de Somalische scholieren in het Nederlandstalig onderwijs. Ik ben zelfs van plan om het volgend jaar opnieuw te organiseren, maar dan op nationaal niveau voor alle Somalische kinderen van Nederland!

Juryrapport

Leiden, 17 december 2003

We vinden het fijn dat er zo veel kinderen hebben meegedaan. We zijn onder de indruk van de verhalen en gedichten. Met veel plezier hebben we alles gelezem, en lang nagedacht over welke nu de mooiste en de beste zijn. Het was een moeilijke keus, maar we zijn er uit gekomen!

De Prijswinnaars van 8-10 jaar:

  1. Verdoofde Liefde, van Ayan A. Husein
  2. De vos en de twee kinderen, van Lieban Osman
  3. De geest die Doenkaboenga heet, van Abdallah Hassan, hier lezen

1.verdoofde liefde:
Het is een emotioneel verhaal. We kunnen ons voorstellen dat het ook echt gebeurd is. Het fijne van het verhaal is, dat het goed afloopt en dat de kinderen er voor zorgen dat het geod komt. De kinderen zorgen ervoor dat de liefde tussen de ouders weer begint. Want ze vinden, dat we problemen moeten oplossen door te praten en niet te vechten.

2. De vos en de twee kinderen:
Een rijm, vol met ritme en muziek. Het is een leuke tekst voor een rapnummer. Een leuk gedicht. De vos heeft in het gedicht een positieve rol en dat vinden we fijn.

3. De geest die Doenkaboenga heet:
De titel heeft al iets Afrikaans. Ook hier zit muziek in. Het verhaal is vol met geesten en spoken. We weten dat geesten en spoken een belangrijk deel van ons bestaan zijn. Maar de kinderen winnen van wel 1000 geesten en dat is goed. De kracht van de mens is groot.

 

De Prijswinnaars van 11-13 jaar:

  1. Lezen is heerlijk, van Amal Hassan
  2. De ontsnapte leeuw, van Ahmed Salah
  3. De domme katten, van Faiza Mohamed, hier lezen

1.Lezen is heerlijk:
Een prachtige reclame voor het lezen. In een klein gedichtje leer je dta lezen leuk, belangrijk en gezellig is. Je moet lachen huilen en is niet duur.

2. De ontsnapte leeuw:
Een verhaal over doorzetten, over veranderen en aanpassen. Een mooi en goed verhaal hoe we met alle veranderingen in het leven moeten omgaan.

3. De domme katten:
Ook hier zit een levensles in. Je kunt beter samenwerken in plaats van vechten. Gebruik je energie goed. Anders sta je met lege handen.

 

De Prijswinnaars van 14-16 jaar:

  1. Chaos, van Amina Hussein Hassan, hier lezen
  2. Verdriet, van Hibaaq Abdirisaaq Warsame
  3. Een plek, van Laila Koshin

1.Chaos:
Dit gedicht heeft veel emotie, verwarring en geeft aan dat het moeilijk is voor kinderen van deze leeftijd. Je bevindt je in een overgang van kind naar volwassenheid. Soms voel je dit, soms voel je totaal iets anders, en dat is niet altijd leuk.

2. Verdriet:
Een mooi gedicht, niet al te lang maar met veel inhoud. In dit gedicht komt de vraag naar voren: waar hoor ik thuis? In het land van je ouders en van je jeugd? Of in het land van je toekomst? Een eerlijk en oprecht gedicht.

3. Een plek:
of Het Paradijs. Alweer een gedicht. Mensen hebben zo'n plek nodig, waar je kunt dromen en waar het prettig en veilig is. We hopen, dta jullie ook zo'n plek op aarde kunnen vinden. Een mooi gedicht met lange en korte zinnen.

 

 

 

Woord van Dank

Erayo is een initiatief van Sahro Mohamed. Het is onderdeel van het Leidse Festival Cultuur op Drift. De prijsuitreiking is feestelijk gevierd op 20 december 2003 in de Burchtzaal te Leiden. De prijswinnaars zijn gekozen door een jury, bestaande uit: Talea van der Wal (directeur basisschool De Viersprong), Danibaba Abdulrahman (dichter uit Niger) en Awes Mohamed (geestelijk verzorger van gedetineerden).

Voor hun bijdrage's aan deze dag danken we ook dagvoorzitster Iman, verhalenverteller Lauwrens Hessel, de Somalische Vrouwen Vereniging voor hun hapjes en de groep Sharero Jinyar voor hun Somalische muziek en iedereen die op zijn of haar manier aan de organisatie of de dag zelf heeft bijgedragen.

Erayo is mogelijk gemaakt met financiële of materiele bijdrage's van Cultuur op Drift, Perron 11, Stichting Nederland-Somalië , boekhandel De Kler, Borderline Books en Stichting De Burchtgroep. Caterina Auryn, Ester Benning, Nina van der Assen, Rahma Bavelaar, Sahro Mohamed en Suzanne ter Huurne hebben de negenjarige kinderen vrijwillig begeleid en gestimuleerd tijdens het schrijven van de inzendingen.

Erayo is georganiseerd door Sahro Mohamed in samenwerking met Boris' Wereldgift.