WONDER

WONDER maakt plezier met de samenleving. De consumptiemaatschappij, integratie, het nationale humeur, politici of dieren... elk maatschappelijk issue is een kans om iets moois te ondernemen.

Tot nu toe realiseerde Wereldgift samen met Wonder de volgende projecten:

Burgerbuddy | Sint in de Moskee | Stichting WONDER | Sex voor Dieren

 

Burgerbuddy®

help mee de kloof tussen burger en bestuur te dichten

Burgerbuddy is een groot gebaar vanuit de Nederlandse bevolking om onze overheid te ondersteunen. De Burgerbuddy verkleint de kloof tussen burger en bestuur. Hiertoe adopteren burgers een ambtenaren of politicus om deze van een luisterend oor te voorzien. We doen dat niet om ons eigen belang na te jagen of ongenoegen te spuien, maar uit oprechte belangstelling.

Bestuurders spreken eens in de zoveel tijd af met hun Burgerbuddy om onder het genot van een kopje koffie of tijdens een frisse strandwandeling een-op-een van gedachten te wisselen. Zo groeit het begrip tussen beide partijen en kunnen we door onze verschillende achtergronden nieuw licht werpen op elkaars wereld. De Burgerbuddy is een actie van een heleboel Nederlanders. Het is een initiatief van Wonder, een gezelschap dat plezier maakt met de maatschappij.

Als buddy word je in contact gebracht met een ambtenaar of politicus die wel oren heeft naar een maatje. Klikt het tussen jullie, dan ga je samen afspreken op welke manier je contact wilt hebben. Maandelijks een keer afspreken, of een kijkje in elkaars leven komen nemen, of in de chatbox een babbeltje maken. Af en toe zal een begeleider vragen hoe het ermee gaat en desgewenst goede tips geven.

meer op www.burgerbuddy.nl

Sex voor Dieren

Logo Sex voor dieren

Dieren werken hard voor ons mensen. Het minste dat we kunnen doen is hen goede arbeidsomstandigheden bieden. Lol in het leven hoort daarbij. Helaas is het met de sexuele ontplooiing niet goed gesteld. Honderden miljoenen dieren sterven jaarlijks als maagd. Weinig mannetjes halen de geslachtsrijpe leeftijd en de voortplanting gebeurt middels kunstmatige inseminatie. Vandaar ons pleidooi om ook dieren van de liefde te laten proeven. De campagne haalde de voorpagina van Sp!ts, Hart van Nederland, Ruud de Wild (live dierendating) en vele andere media. Zo verleidden we een groot publiek om een gedachte en een gesprekje te wijden aan dierenwelzijn.

 

SINT IN DE MOSKEE

Sint en Piet in de moskee

Moslims zetten altijd hun schoen als zij gaan bidden. Sinterklaas zag zijn kans schoon en ging in december 2004 op pad met een grote zak cadeautjes. In tien steden door het hele land bezochten we moskeeën tijdens het vrijdagmiddaggebed en stopten snoepgoed en geschenken in de schoenen. "Dit gebaar hadden we net nu nodig!" merkte een islamitische heer op, terwijl Sint in de moskee een kopje thee dronk met de imam.

 

 

 

Stichting Wonder

wonderlijke gebeurtenissen rondom serieuze actualiteit

Wat wil de wonderstichting?

Op 3 december 2004 werden duizenden bezoekers van een tiental moskeeën door het hele land verrast met een geschenk in hun schoen. Slechts één week eerder hadden de initiatiefnemers Wereldgift en Wonder per e-mail het plan rondgestuurd. In zulke korte tijd waren er niet alleen genoeg deelnemers gevonden, zij organiseerden zichzelf ook lokaal en vonden een heleboel winkeliers bereid tot sponsoring. Ook hebben particulieren en bedrijven ongeveer tweeduizend euro gedoneerd.

Het succes van deze gebeurtenis was mede te danken aan de actualiteit, maar heeft ook te maken met een structureel verlangen. Veel mensen willen zich graag ad hoc inzetten voor activiteiten met een inspirerende uitstraling. Ze houden van positiviteit, humor en actie. Ze willen zich niet committeren aan regelmatig vrijwilligerswerk, of structureel geld doneren dat ver weg onzichtbaar wordt uitgegeven. Liever worden ze plotseling opgeroepen voor een sociaal avontuur, of geven in een keer een groot bedrag voor een concreet project.

Om die energie en inspiratie in de samenleving beter te mobiliseren wil Elena Simons haar eenmansbedrijf Wonder ombouwen tot een stichting die mensen bij elkaar brengt om wonderbaarlijke gebeurtenissen te realiseren, uiteenlopend van stiekeme feesten in het openbaar vervoer tot initiatieven om buurtwinkels die failliet dreigen te gaan tot het laatste item leeg te kopen.

Daartoe creëert Wonder op www.wonder.nl een platform voor wonderbaarlijke gebeurtenissen. De site ziet er kleurig, speels en open uit. Deelnemers krijgen er lucht van via publiciteit, een virale mailcampagne en mond-tot-mondreclame. Het doel is om al snel duizenden en later tienduizenden deelnemers te betrekken. Ze kunnen zich aanmelden als denker, doener, gever of een combinatie van rollen. Middels een nieuwsbrief worden ze op de hoogte gehouden van wat er speelt. Op de site is ondertussen te zien welke ideeën worden ingestuurd en welke favoriet zijn.

Dit initiatief zal gedragen worden door verschillende partners uit het bedrijfsleven, de media en non-profitorganisaties. Zij kunnen de maandelijkse activiteiten communiceren aan leden, personeel en klanten. Ook voor de bouw van de site wordt met een partner samengewerkt.

Hoe werkt WONDER?

Alle geregistreerde bezoekers van www.wonder.nl, de zogenaamde wonderaars, kunnen op de site wonderideeën publiceren en de kwaliteit van elkaars ideeën bepalen met behulp van een rapportcijfer. De wonderraad (een door de artistiek leider Elena Simons en de zakelijk leider samengestelde groep van ervaren wonderaars) toetst de ideeën op haalbaarheid en wonderbaarlijkheid. Op grond van de aldus vastgestelde kwaliteit, haalbaarheid en wonderbaarlijkheid beslist de wonderraad welke ideeën worden uitgevoerd. Elena Simons informeert de wonderaars over het besluit, roept hen op deel te nemen aan de uitvoering en draagt samen met de zakelijk leider zorg voor de daadwerkelijke realisering.

Het bestuur fungeert als werkgever/opdrachtgever van Elena Simons, de zakelijk leider en andere eventuele betaalde krachten en ziet erop toe dat de doelstellingen van Wonder op adequate wijze worden nagejaagd. De leden van het bestuur worden nauwkeurig op de hoogte gehouden van alle wonderwerkzaamheden en van alle vergaderingen van de wonderraad en kunnen desgewenst in de wonderraad zitting nemen. Het is de bedoeling het reilen en zeilen van Wonder zoveel mogelijk te laten bepalen door de wonderaars en de wonderraad, maar uiteindelijk heeft het bestuur met name bij beslissingen met grote financiële consequenties het laatste woord.

En nu?

WONDER wordt opgestart door een informele groep enthousiastelingen. Deze groep omvat naast Elena Simons de volgende mensen:

meer info op www.wonder.nl